Cảm thấy thú vị? Hãy chia sẻ
  • Địa điểm: Hải Phòng
  • Thời gian: 2013
  • Hạng mục thi công: Toàn bộ phần nội thất gỗ