Cảm thấy thú vị? Hãy chia sẻ
  • Địa điểm: Thọ Xương, Hà Nội
  • Các hạng mục thi công: Toàn bộ nội thất gỗ trong biệt thự